Pentru prima dată în istoria sa, în anul 2020 Federația Europeană de Parodontologie EFP a redactat un ghid de practică clinică pentru tratamentul parodontitelor, cu nivelul de autoritate cel mai înalt posibil (S3) pentru ghid terapeutic, dat de fundamentarea cu maximă rigurozitate pe dovezi știintifice. Ghidul S3 al EFP a fost redactat în doua etape: una pentru tratamentul parodontitelor de stadiile I – III în 2019, iar în vara anului 2021 s-a dezbătut documentul cu recomandările pentru parodontita de stadiul IV. Accentul conferinței este pus îndeosebi asupra Pasului I al tratamentului, care valorifică la un nou nivel practica prevenției și a îngrijirii personale în boala parodontală, ca fundament pentru pașii ulteriori ai terapiei active.