Lecții de educație pentru sănătatea orală la școlarii de 6-12 ani

Lecții de educație pentru sănătatea orală la școlarii de 6-12 ani

Sănătatea orală poate fi abordată din punctul de vedere al responsabilităţii individului şi al personalului medical dentar, dar şi la nivel comunitar 1,4 .

Disciplina de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, din cadrul Facultății de Medicină Dentară a Universității de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, București, pe baza curiculei de învățământ, desfășoară din 2007 cu studenții anului VI (ultimul an de studii) activități practice de promovare a sănătății orale prin educație în grădinițe, școli și licee. Educaţia pentru sănătate orală a populaţiei este demersul prin care se urmăreşte schimbarea atitudinilor şi comportamentelor indivizilor, dar şi implementarea de politici publice care să se adreseze cauzelor socio-economice ale afecţiunilor dentare 1-3 . Nivelul de cunoștințe este un precursor al comportamentului față de sănătatea orală 3 . Educația pentru sănătatea orală a elevilor trebuie să fie o prioritate pentru specialiștii în medicină dentară datorită prevalenței crescute a cariei dentare la nivelul acestui grup populațional, mai ales la cei cu acces redus la serviciile de medicină dentară 1,4,7 .

Școala reprezintă un mediu ideal pentru campaniile de promovare a sănătății orale datorită faptului că informațiile ajung pe toată durata procesului educațional la un număr mare de copii, inclusiv la cei cu status socio-economic scăzut și care sunt într-o continuă dezvoltare comportamentală și la vârsta la care încep să-și formeze obiceiurile 5-7 . Programele școlare sunt accesibile pentru toți elevii, inclusiv pentru cei care nu au acces la o alte surse de informare, cum ar fi cabinetele de medicină dentară 5-7 . La copii este de menționat dependența de familie și de școală: comportamentele față de sănătate sunt impuse și monitorizate de părinți și educatori, iar ulterior devin deprinderi 3,5 . Este foarte important ca educația pentru sănătate orală să fie realizată în copilărie când se asimilează ușor informațiile și copiii se pot obișnui cu modalitățile corecte de igienizare personală și profesională 7 . O atenție deosebită se acordă elevilor cu vârste între 6 și 12 ani, când apar pe arcadă primul și cel de-al doilea molar permanenți 6 . Se pot realiza grupuri de discuții pe tema importanței igienei orale, demonstrații privind folosirea corectă a produselor de periaj, avînd ca scop îmbunătățirea nivelului de cunoştinţe şi schimbarea comportamentelor faţă de sănătatea orală la școlari 3 .

Pentru școlarii cu vârste între 6 și 12 ani, împreună cu studenții din anul terminal pregătiți și supravegheați de cadrele didactice din cadul disciplinei, în cadrul stagiilor practice, se realizează o lecție de educație pentru sănătate orală sub forma filmului educativ de animație oferit de Colgate-Palmolive care abordează câteva aspecte importante ale sănătății orale la școlari:

  • periajul dentar personal: frecvenţa corectă a periajului personal, periajul ,,măselelor din spate”, folosirea pastei de dinţi cu fluor, tipul de periuţă cu peri moi; folosirea aţei dentare cu ajutorul părinţilor;
  • dieta necariogenă: reducerea numărului de gustări între mese; indicarea unor alimente sănătoase pentru dinţi („un morcov bun şi sănătos”) şi a celor cariogene (dulciuri);
  • descrierea plăcii microbiene dentare într-un limbaj uşor de înţeles pentru copii și prezentarea mecanismului de producere a cariei dentare;
  • importanţa prezentării regulate la medicul dentist care trebuie privit de către copil ca un prieten; responsabilizarea copilului: dentistul îţi face controlul, dar important este ca fiecare copil să aibă grijă de dinţii lui (igiena dinților și alimentație corectă).

După proiectarea filmului educativ, elevilor li se demonstrează pe macromodele tehnica corectă de periaj dentar, adecvată vârstei. Apoi, fiecare elev are posibilitatea să exerseze pe modele mișcările corecte de periaj dentar. La final, elevii primesc produse de igienă orală (periuțe și pasta de dinți), un joc educativ și un pliant cu informații despre sănătatea orală pentru părinți, oferite de firma Colgate-Palmolive. Temele de sănătate orală sunt bine ilustrate în filmul educativ, dar trebuie repetate și dacă este cazul, din nou explicate. După 2-4 săptămâni, se revine și se evaluează dobândirea de noi cunoștințe și modificarea comportamentelor în rândul elevilor.

Programele de educație despre sănătate în școli pot fi conduse de universități (cadre didactice și studenți), autorități de sănătate publică, diferite organizații non-profit și personalul din cabinetele medicale școlare 5 . Educația pentru sănătatea orală trebuie aplicată în completarea tratamentului stomatologic curativ și preventiv realizat în cabinetele dentare (școlare). Pentru îmbunătățirea stării de sănătate orală a copiilor este bine ca proiectele de promovare a sănătății să sublinieze importanța vizitei la medicul dentist, încă din copilărie, pentru că acesta este o sursă calificată de informare în ceea ce privește îngrijirea orală. Acțiunile de promovare a sănătății în rândul copiilor trebuie să se concentreze și asupra familiei și profesorilor, pentru ca eficiența acestor programe derulate să fie maximă și pentru a deține controlul asupra factorilor de risc ce pot interveni în viața copiilor 6,7 .

Lecția de educație sub forma demonstrațiilor tehnicii de periaj pe modele și a prezentării filmului animat s-a dovedit a fi foarte utilă pentru elevi, în final, aceștia acumulând multe informații (legate de prezența Fluorului în pasta de dinți, folosirea aței dentare, alimentele carigene, cauzele apariției cariei dentare, metodele cariopreventive, etc.) și modificând în bine comportamentul, în principal față de tehnica de periaj dentar. Mulți elevi și-au schimbat în bine atitudinea față de medicul dentist și vizita la cabinetul de medicină dentară. Desigur, după o singură lecție de educație pentru sănătate orală există informații care nu sunt reținute de elevi și nu toți își însușesc tehnica corectă de periaj, ceea ce impune repetarea mesajului prin lecții de educație și demostrații practice ulterioare, la anumite interval de timp, fapt ce poate fi realizat având în vedere susținerea de care au dat dovadă directorii școlilor, cadrele didactice și părinții elevilor. Ar fi bine ca lecțiile de educație să fie asociate și cu examinări clinice periodice pentru evaluarea stării de sănătate orală și corelarea cu nivelul de cunoștințe.

Legătura dintre școală, părinți și comunitate este esențială. Este de dorit informarea părinților și implicarea activă a cadrelor didactice (au o influență mare asupra elevilor datorită faptului că sunt modele pentru aceștia și pentru că petrec foarte mult timp împreună, elevii având tendința de a le ,,copia” obiceiurile) care pot repeta mesajul transmis de profesioniștii în stomatologia comunitară în timpul activităților din școală. Pentru a fi eficiente, programele de educație trebuie să implice activ școlarii, părinții și profesorii și să vizeze informarea corectă și într-un mod adecvat vârstei elevilor, precum și motivarea lor pentru îmbunătățirea comportamentului față de sănătatea orală.

1. Dumitrache AM, Sfeatcu IR, Buzea CM, Dumitraşcu LC, Lambescu DG. Concepte şi tendinţe în sănătatea orală. Editura Universitară ,,Carol Davila”, Bucureşti 2009.

2. Dumitrache A, Moraru R, Dumitraşcu L. Ştiinţe comportamentale. Bucureşti. Editura Cerma, 2006

3. Dumitraşcu L. Schimbarea atitudinilor și comportamentelor față de sănătatea orală. Editura Universitară Carol Davila, București, 2012

4. Gluck GM, Morgenstein WM. Jong’s community dental health. Mosby, 2003

5. Kwan SYL, Petersen PE, Pine CM, Borutta A. Health-promoting schools: an opportunity for oral health promotion. Bulletin of the World Health Organization 2005;83:677-685

6. Kwan S., Petersen P.E. Oral health: equity and social determinants. In Blas E, Kurup AS. Equity, social determinants and public health programmes. World Health Organization. 2010

7. World Health Organization, Commission on Social Determinants of Health. Closing the gap in a generation: health equity through action on the social determinants of health. CSDH final report.

Geneva: WHO; 2008.